maxtrans.com.pl F.T.U.H MaxTrans - transport i spedycja

maxtrans.com.pl
Title: F.T.U.H MaxTrans - transport i spedycja
Keywords: transport miedzynarodowy, transport krajowy, tandem, auta ci??arowe z wind?, spedycja krajowa, spedycja mi?dzynarodowa, MaxTrans
Description: MaxTrans to przede wszystkim us?ugi z zakresu transportu i spedycji. Posiadamy w ofercie przewozowej tandemy, plandeki, zestawy jumbo oraz samochody ci??arowe z wind?.
maxtrans.com.pl is ranked 16371232 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $7,355. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. maxtrans.com.pl has 43% seo score.

maxtrans.com.pl Information

Website / Domain: maxtrans.com.pl
Website IP Address: 194.181.122.135
Domain DNS Server: ns7.webd.pl,ns5.webd.pl

maxtrans.com.pl Rank

Alexa Rank: 16371232
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

maxtrans.com.pl Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $7,355
Daily Revenue: $20
Monthly Revenue $604
Yearly Revenue: $7,355
Daily Unique Visitors 1,854
Monthly Unique Visitors: 55,620
Yearly Unique Visitors: 676,710

maxtrans.com.pl WebSite Httpheader

StatusCode 200
Content-Type text/html
Date Fri, 29 Jul 2016 21:17:27 GMT
Server Apache

maxtrans.com.pl Keywords accounting

Keyword Count Percentage
transport miedzynarodowy 0 0.00%
transport krajowy 0 0.00%
tandem 1 0.20%
auta ci??arowe z wind? 0 0.00%
spedycja krajowa 1 0.53%
spedycja mi?dzynarodowa 0 0.00%
MaxTrans 3 0.79%

maxtrans.com.pl Traffic Sources Chart

maxtrans.com.pl Similar Website

Domain Site Title

maxtrans.com.pl Alexa Rank History Chart

maxtrans.com.pl aleax

maxtrans.com.pl Html To Plain Text

F.T.U.H MaxTrans - transport i spedycja Masz pytania lub potrzebujesz informacji? Prosimy o kontakt z naszym dzia?em obs?ugi klientów Oferujemy Państwu kompleksowe us?ugi - transport i spedycja oraz inne rozwi?zania, które dostosujemy do Państwa potrzeb! Nowoczesne rozwi?zania W obs?udze naszych pojazdów stosujemy nowoczesne programy wspomagaj?ce kontrol? Państwa ?adunków. Ju? teraz, uzyskaj wi?cej informacji na temat transportu oraz spedycji i zobacz co nas wyró?nia. Porównaj nasz? ofert? z innymi Sól drogowaDobrze wiemy jak wa?ne jest bezpieczeństwo na drodze dlatego oferujemy równie? sól drogow? W sta?ej ofercie transport i spedycja : Ukraina W?gry Austria S?owacja Anglia a tak?e do pozosta?ych krajów UE Transport oraz wypo?yczalnia samochodów Zarówno podczas ?wiadczenia us?ug transportowych, spedycyjnych oraz wynajmu samochodów w relacjach z naszymi klientami wyznajemy proste, uczciwe i rzetelne zasady, które w praktyce przek?adaj? si? na powracaj?cych oraz nowych klientów. Wszystkie nasze pojazdy spe?niaj? normy Euro3 i Euro5. Posiadamy nadajniki lokalizacji GPS pozwalaj?ce na szybk? identyfikacj? realizowanego zlecenia a tak?e windy za?adowcze. Do?wiadczony i wykwalifikowany personel. Nasz? kadr? tworzy zespó? wykwalifikowanych kierowców, przeszkolonych z zakresu prowadzenia dokumentacji transportowej, procedury za?adunku i roz?adunku towaru i oczywi?cie prawid?owego zabezpieczenia ?adunku. Kompleksowe us?ugi transportowe. Wyj?tkowo bogata i ró?norodna flota dost?pnych pojazdów z pewno?ci? dopasuje si? do Państwa potrzeb. Wszystkie nasze zestawy mo?na wykorzysta? do ?adunków przestrzennych lekkich lub ci??kich. Podobnie jak naczepa mog? przewozi? ?adunki o masie do 24t. Flota pojazdów W naszej flocie posiadamy blisko 100 samochodów, wposa?onych m.in w windy za?adowcze. Organizujemy krajowy i mi?dzynarodowy transport towarów a do Państwa dyspozycji oferujemy pojazdy typu: Bus - transport drobnicowy do 3,5t Solo - za?adunek 18 palet Euro, ?adowno?? do 5t - wymiary: 7,2m x 2,4m x 2,5m Plandeka - firanka, za?adunek 33 palety Euro, ?adowno?? do 24t - wymiary: 13,6m x 2,48m x 2,85m Plandeka Mega - za?adunek 33 palety Euro, ?adowno?? do 24t - wymiary: 13,6m x 2,48m x 3,0m Zestaw Jumbo - za?adunek 38 palet Euro, ?adowno?? do 24t - wymiary (jumbo): 7,75m x 2,48m x 3,0m + 7,75m x 2,48m x 3,05m - wymiary (tandem): 7,20m x 2,48m x 3,0m + 8,20m + 2,48m + 3,0m (z podnoszonym dachem do 3,2m) Wynajem samochodów Spedycja krajowa i mi?dzynarodowa Je?eli posiadasz samochód do dyspozycji, zapraszamy do wspó?pracy. Sprawdzona i dobra spedycja! Spedycja MaxTrans to wyj?tkowo korzystne warunki wspó?pracy z pr??n? i dynamicznie rozwijaj?c? si? firm?. Organizujemy ?adunki krajowe i mi?dzynarodowe na terenie Unii Europejskiej oraz Ukrainy. Posiadamy Certyfikat Rzetelnego Przewo?nika gie?dy Trans oraz status Rzetelnej Firmy. Wszelkie prawa zastrze?one (c) 2014 F.T.U.H MaxTrans, ul. Wolno?ci 75, 39-300 Mielec Kopiowanie materia?ów bez zgody - zabronione. Kontakt: +48 17 583 02 79. Oferta: transport i spedycja, wynajem samochodów.

maxtrans.com.pl Whois

Domain Name: MAXTRANS.COM.PL